Rural-Urban HUB

Rural Urban Hub este o inițiativă locală care își propune să experimenteze un nou model de adresare a decalajelor de dezvoltare, definind un spațiu de inovare și folosind infrastructura urbană, beneficiile și potențialul zonei rurale, conectând capitalul uman al acestora. 

Decalajelor între mediul urban și rural

O inițiativă locală

Rural Urban Hub este o inițiativă locală de a coordona un proces de tip “bottom-up” pentru a concepe în comun o strategie durabilă pe termen lung care reduce diferențele de dezvoltare și acces la resurse între Cluj și zonele rurale învecinate, abordând viitorul în cheia Agendei Europene pentru Inovare NEIA.

Una dintre direcțiile cruciale este de a testa modele economice bazate pe inovare și crearea unei sinergii între spațiul urban și cel rural, pentru asigurarea incluziunii digitale a satelor
din apropiere de Cluj, prin crearea de centre de cercetare și dezvoltare în mediul rural.

Abordarea noastră

Scopul este conceperea în comun a unei strategii durabile pe termen lung care reduce diferențele de dezvoltare și acces la resurse între Cluj și zonele rurale învecinate.

Procesul de co-design pentru adresarea decalajelor de dezvoltare sustenabilă între mediul urban și rural se derulează începând din 2020, alături de parteneri precum echipa de cercetători a FSPAC, ADI-ZMC, Prysmian Grup, UTCN, Vertical Roots, comunitățile din cele două comune și organizații non-guvernamentale.

Dacă ai vreo curiozitate, vrei să ne transmiți un mesaj sau pur și simplu să ne conectăm, dă-ne un mesaj.