TERMENI ȘI CONDIȚII

Ultima actualizare: 12.10.2023

Introducere

SCURTE CONSIDERAȚII PRIVIND SITE-UL https://c-edu.ro/ 

 • Accesând și utilizând acest Website, acceptați, fără limitări sau orice alte calificări, prezentele condiții și înțelegeți că orice alte acorduri între dumneavoastră și Asociația Cluster de Educație C-EDU (în continuare, C-EDU) se supun în totalitate acestor Termeni și Condiții.
 • “Termeni şi Condiții” constituie acordul legal dintre dvs., în calitate de vizitator şi C-EDU. Înainte de a utiliza site-ul https://c-edu.ro/, vă recomandăm să citiţi în prealabil aceşti Termeni şi Condiţii. Accesarea si vizitarea website-ului înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii.
 • Termenii şi condiţiile pot fi modificate oricând de către C-EDU, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Modificările şi informaţiile privind valabilitatea acestora vor fi postate pe acest site, în vederea informării utilizatorilor site-ului. Prin urmare, utilizatorii trebuie să se raporteze în mod regulat la această politică pentru a verifica conţinutul actualizat al acesteia. Dacă, în orice moment, aceşti Termeni şi Condiţii devin inacceptabili pentru dvs., vă rugăm să sistaţi imediat accesarea şi utilizarea site-ului https://c-edu.ro/.

DEFINIREA UNOR TERMENI

 • C-EDU – reprezintă Asociaţia Cluster de Educație C-EDU, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Aleea Baisoara, nr. 2 A, jud. Cluj, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 9747/CC/2020, cod de înregistrare fiscală 43307034, reprezentată de președinte Simona Baciu.
 • Document – prezenta Politică privind Termenii şi Condiţiile, care guvernează raportul contractual dintre C-EDU şi Client şi care va fi interpretată în conformitate cu legea română. Orice neconformitate sau nevalabilitate a unei părţi sau clauze din prezentul Document cu alte prevederi legale aplicabile nu are efecte asupra valabilităţii şi legalităţii celorlalte prevederi din prezentul Document.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal – a se vedea Privacy Policy.
 • Vizitator/Utilizator – orice persoană care accesează site-ul https://c-edu.ro/.
 • Website – reprezintă site-ul https://c-edu.ro/ precum şi orice secţiune sau subpagină a acestuia. Site-urile şi/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparţin unor terţi şi care sunt accesate de către clienţi ca urmare a legăturilor sau redirecţionărilor disponibile pe site-ul https://c-edu.ro/ nu fac obiectul şi nici nu intră în sfera acestei definiţii.

CONDIȚII DE UTILIZARE

 • Accesarea şi utilizarea site-ului https://c-edu.ro/ se realizează în acord și se supune în totalitate cu prevederile prezentului Document. 
 • Prin utilizarea site-ului https://c-edu.ro/ sunteţi de acord şi acceptaţi implicit aplicabilitatea prezentelor prevederi.

Drepturi de autor

C-EDU deține titlul deplin și complet asupra fișierelor, fotografiilor, imaginilor și materialelor publicate pe Website, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ce decurg din acestea.

Toate mărcile și logourile sunt deținute de către C-EDU și nicio persoană sau entitate nu are dreptul să le copieze sau utilizeze în niciun mod.

Folosirea, preluarea, copierea sau modificarea fără acordul C-EDU a oricăror elemente grafice/de design/structurale etc. prezente pe site-ul https://c-edu.ro/ este strict interzisă. Orice încălcare a drepturilor C-EDU intră sub incidenţa legii şi va fi soluţionată de entităţile abilitate în acest scop.

Niciun element de conţinut transmis către utilizatori, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de către acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea C-EDU.

Confidențialitate

C-EDU va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care Vizitatorii le vor furniza. Partajarea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal şi regulile de protecţie a acestora pot fi accesate aici.

C-EDU respectă și protejează dreptul la protejarea datelor cu caracter personal a utilizatorilor/vizitatorilor Website-ului https://c-edu.ro/ şi are obligația de a administra în condiții de sigurantă și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este de a asigura utilizatorilor/vizitatorilor Website-ului informații și servicii de cea mai bună calitate, precum și servicii de marketing și publicitate.

Securitate

La utilizarea Website-ului, sunteți de acord să vă asumați întreagă responsabilitate pentru activitătile/acțiunile desfășurate pe Website.

Efectuarea de operațiuni neautorizate ca utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului etc. asupra acestui Website vor fi pedepsite conform legii.

Informații utile pentru utilizatori/vizitatori

Ca utilizator/vizitator, înțelegeți și sunteți de acord cu următoarele informaţii:

 1. Să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră;
 2. Este interzisă utilizarea site-ului https://c-edu.ro/ în următoarele modalități sau pentru următoarele scopuri:
 3. Cu încălcarea Termenilor și Condițiilor din prezentul document;
  • Cu încălcarea, în orice modalitate, a prevederilor legale aplicabile sau prin modalități care pot conduce la încălcarea, în orice modalitate, a prevederilor legale aplicabile;
  • În orice modalitate prin care se acționează în contul și pe seama altei persoane, în special prin utilizarea de nume false, adrese de e-mail false, numere de telefon false etc.
  • Pentru promovarea sau ascunderea activităților cu caracter ilegal sau imoral;
  • Pentru a reproduce, în orice fel, interfața site-ului, în vederea inducerii în eroare a altor utilizatori;
  • Pentru a obține acces neautorizat la datele pe care vizitatorii ni le-au furnizat în mod voluntar;
  • Pentru a introduce în sistem programe sau linii de cod malițioase;
  • Pentru a solicita informații, produse ori servicii ilegale, ori pentru a solicita informații care să acopere o activitate ilegală;
  • Pentru a obține acces la diferite secțiuni sau subsecțiuni ale site-ului utilizând proceduri ilegale.

Ca utilizator/vizitator, vă asumați obligativitatea de a nu întreprinde următoarele activităţi:

 1. Să publicați materiale cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
 2. Să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare fată de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații interzise de prevederile legale în vigoare;
 3. Să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare sau bunelor moravuri.

Legislație aplicabilă și jurisdicție

Acești Termeni și Condiții și utilizarea site-ului https://c-edu.ro/ sunt guvernate de legile aflate în vigoare din România. În caz de apariţie a oricărui litigiu referitor la raportul contractual sau rezultat din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, acesta va fi soluţionat fie prin cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente material din Municipiul Cluj-Napoca, fie prin arbitrajul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, conform procedurii acesteia şi de către un singur arbitru. Hotărârea este definitivă pentru părţi. Oricărei părţi îi este recunoscută posibilitatea alegerii uneia dintre cele două modalităţi de soluţionare a litigiilor.