Lansarea C-EDU, primul cluster de educație din România


Comunicat de presă

(5 Octombrie 2020)

Lansarea la Cluj-Napoca a C-Edu, primul cluster de educație din România

            Luni, 5 Octombrie 2020, cu ocazia Ziua Internațională UNESCO a Educației și a profesorului s-a lansat la Cluj-Napoca clusterul de educatie C-Edu – primul efort de ecositem în domeniul educației din România, un instrument colaborativ de lucru pentru a răspunde marilor întrebări și provocări în domeniul educației secolului XXI, accentuate în ultimele luni de pandemia COVID19 și de a crește calitatea accesului la învățare pe întreg parcursul vieții.

            Fondat de către șase universități clujene, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Fundația Transylvania College, Consiliul Județean Cluj și Primăria municipiului Cluj-Napoca clusterul de educație are drept misiune crearea unei platforme inclusive de co-design și abordare cros-sectorială a nevoilor comunităii privind educația, accesul inclusiv și adaptat timpurilor la învățare. De asemenea, C-Edu încurajează crearea unor procese de colaborare între sectorul public și cel privat, între adminsitrații, instituții de învățare, companii și organizații non-guvernamentale care să permită o mai bună integrare a tinerilor pe piața muncii, o dată finalizat parcursul lor educațional.

            La eveniment au participat Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, Marius Mânzat-vicepreședinte al Consiliului Judetean Cluj, Mircea Abrudean, prefect al judetului Cluj, Marinela Marc inspector general școlar în cadrul IȘJ Cluj, Anca Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cornel Cătoi, rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Daniela Popoescu, prorector al Universității Tehnice Cluj-Napoca, Mara Rațiu, prorector al Universității de Arte și Design, Nelida Nedelcuț, prorector al Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima”, Christian Săcărea, prorector al Universității Babeș – Bolyai și Simona Baciu – fondator Transylvania College Foundation. Alături de aceștia au mai participat membrii delegați în grupul de lucru al clusterului de educație ai fiecărei entități membre, reprezentanții companiilor și organizațiilor non-guvernamentale care au aderat la clusterul de educație, precum și doi elevi clujeni, ca reprezentanți ai tinerilor elevi și studenți la eveniment.

            Cu ocazia lansării Clusterului de educație C-Edu membri fondatori au plantat câte un arțar în incinta Centrului Regional de Industrii Creative din Cluj Innovation Park în cadrul programului „Clujul verde”, punând astfel bazele parcului Educației. Un astfel de arbore a mai fost plantat de către prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, ca reprezentant al Guvernului României, precum și de către doi tineri elevi clujeni, în numele Președinției României.

            Rolul Clujsterului C-Edu

            Principalul rol al clusterului de educație în ecosistemul de inovare local și regional este de a crea o platforma de colaborare și dialog centrată pe educație, care să încurajeze participativitatea și utilizarea instrumentelor colaborative de a căuta soluții la problemele cu care ne confruntăm, alături de multe alte comunități în această perioadă privind asigurarea accesului la învățare pe tot parcusul vieții.

            Conform fondatorilor săi, scopul clusterului de educație C-Edu este „de a acționa ca un spațiu de dialog și colaborare între principalii actori implicați în educație, cu scopul a îmbunătăți accesul elevilor și studenților la structuri educaționale și formative, de a crește calitatea proceselor educaționale și de a conecta educația continuă cu mediul economic. C-EDU va susține intersectarea formării profesionale cu cercetarea şi inovarea, în scopul racordării educației la dinamica schimbărilor sociale. Clusterul de educație C-EDU își asumă conceptul de entitate inovatoare în ceea ce privește formarea capitalului uman adaptat la inovațiile și schimbările tehnologice care condiționează dezvoltarea educațională. Viziunea C-EDU este cea a unui ecosistem educațional conectat și competent, care pune în centrul proceselor educaționale elevul/studentul, asigurându-i acestuia instrumentele și abilitățile care îl vor transforma într-un membru al societății competent, empatic și participant activ la structurarea comunității” se arată în actul constitutiv al clusterului.

            „Este o inițiativă extraordinară, prima de acest tip din România. La Cluj-Napoca suntem obișnuiți cu parteneriatul dintre administrație, sectorul academic, ong-uri și companii pentru proiectele comunității. Iată că acum acest parteneriat se materializează și în domeniul educației. Din punctul de vedere al Guvernului României vă transmitem și oferim întreg sprijinul de care suntem capabili, deoarece educația este o prioritate și trebuie sprijinită la toate nivelurile” a explicat prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean. 

            La rândul lor, membrii fondatori ai clusterului de educație au explicat motivația lor de a crea această structură asociativă pentru a o pună în slujba nevoilor educației la Cluj-Napoca și nu numai.

Primăria municipiului Cluj-Napoca

            ”Pentru a servi nevoile comunității privind accesul la educație, la învățare este important sa facem un efort de comunitate. Asistăm astăzi la o perioadă istorică care impune schimbări pe verticală ale modului în care ne raportăm la educație. Pandemia COVID19 din acest an nu a făcut decât să acutizeze această nevoie de schimbare și să o facă mai implicită.

            C-Edu este un răspuns al comunității noastre, creat în plină pandemie și o dovadă a faptului că înțelegem că răspunsurile la nevoile noastre se găsesc mai ușor împreună.

Prin clusterul de educație, comunitatea noastră va putea întreține un dialog foarte eficient cu nivelul european de decizie și implementare a recent lansatei Agende Europene pentru Educație – European Education Area, care are stetate obiectivele Uniunii Europene pentru perioada 2020- 2025. De asemenea, vom putea să colaborăm în contextul hub-ului European pentru Educație Digitală, care este gândit ca un spațiu de colaborare și încurajare a sinergiilor între nivelul politic european de decizie, Comisia Europeană și actorii regionali și locali relevanți în atingerea obiectivelor de digitalizare a accesului la educație, de creere a unei rețele naționale de consultare și se întărire a dialogului între sectorul privat și cel public” a mai completat Emil Boc.

Consiliul Județean Cluj:

            ”Evenimentul pe care îl marcăm acum, este unul care provine din însăși fibra noastra, a clujenilor, a ardelenilor care au dat națiunii “Școala ardeleană” a declarat președintele CJ Alin Tișe.

Academia de Muzică Gheorghe Dima:

            ”În orașul Cluj-Napoca există o rețea performantă a clusterelor care este deschisă cooperării cu entități de succes din țară, Uniunea Europeană și cu țările din regiune. Un cluster pe educație va susține și promova mediul educațional renumit al orașului, realizând o platformă de învățare și practică aplicată constituită pe tradiție, deschidere și dezvoltare. Crearea unui cluster regional pe tema educației reprezintă o oportunitate dar și o provocare pentru Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima, prin facilitarea dialogului, a colaborării între mediul preuniversitar cu cel universitar și instituțiile profesionale facilitându-se configurarea unei oferte curriculare interinstituționale, care va dezvolta competențe transversale în programe de formare dedicate. Conectarea structurilor educaționale cu cele profesionale, precum și sprijinirea inițiativelor și a proiectelor educaționale de către mediul de afaceri va imprima un caracter aplicativ care va putea, în viitor, valoriza potențialul tinerilor în formare. Schimbul de informații în domeniul educațional și cultural, organizarea unor programe interdisciplinare precum și implementarea unor proiecte inovatoare în domeniu vor crea premisele racordării învățământului clujean la dinamica rapidă a schimbării pretinsă de transformările momentului. Ne dorim ca această rețea a instituțiilor să devină un model de abordare educațională care să susțină formarea profesională prin practică aplicată, cercetare și inovare” a declarat Nelida Nedelcuț, prorector al Academiei de Muzică Ghoerghe Dima Cluj.

Universitatea de Artă și Design Cluj:

            ”Aderarea Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD) la inițiativa înființării unui cluster de educație se bazează pe următoarele argumente:

-conectarea de facto a învățământului preuniversitar cu cel universitar prin realizarea de proiecte ce urmăresc întregul traseu educațional al copiilor și tinerilor;

-integrarea sistemului de învățământ clujean în angrenajul pluri sectorial al comunității clujene prin setarea unei strânse cooperări cu autoritățile locale și cu mediul de afaceri;

-colaborarea strânsă și coerentă a sistemului de învățământ clujean cu inițiativele din sectorul neguvernamental în vederea îmbunătățirii continue a calității educației formale în raport cu cea nonformală.

            UAD are convingerea că înființarea clusterului de educație C-EDU va contribui decisiv la atingerea obiectivelor mai sus enunțate. Mai mult, un astfel de cluster va constitui, cu siguranță, un eficient instrument de inovare continuă la nivelul comunității clujene, dată fiind componența sa trans sectorială” a explicat Mara Rațiu, prorector UAD.

Universitatea Babeș – Bolyai:

            „UBB este încântată să facă parte din această inițiativă de educație, pentru că ea se încadrează misiunea noastră. Noi suntem actori implicați în nu doar în educația tinerilor, ci și formatori și de educatori și profesori în România. Suntem fideli motto-ului nostru ”tradiție și excelență”. Tradiția în educație se reflectă din istoria îndelungată a acestei universități, e peste 400 de ani. Totodată excelența care se reflectă în calitatea actului educațional în activitatea de cercetare și parteneriatele pe care le avem și mai ales sper să se reflecte în acest parteneriat anunțat azi, într-un spațiu al industriilor creative. UBB își dorește ca excelența să se regăsească în toate activitățile pe care le vom dezvolta în cadrul acestui cluster, pentru că în lumea globală în care ne dezvoltăpm este nevoie de acest tip de parteneriat pentru a ne dezvolta într-un adevărat pol de inovare” a explicat prorectorul UBB Christian Săcărea.

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”

            „Activitatea educațională din cadrul universității noastre este caracterizată, pe lângă metodele tradiționale, și prin educația interprofesională, învățarea pe tot parcursul vieții și internaționalizare. Din acest motiv, crearea unui cluster educațional, care să adune la un loc principalele instituții din domeniul educației și companiile private, în beneficiul elevilor și studenților, nu poate să aducă decât beneficii și plus valoare atât pentru comunitatea academică, cât și pentru întreaga comunitate clujeană.

            Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca susține și se implică în acest demers inovator cu gândul că vom putea oferi din expertiza noastră pentru formarea tinerilor clujeni și, la rândul nostru, vom beneficia de noi oportunități de dezvoltare a activității noastre. Împreună, vom avea o contribuție majoră la formarea și perfecționarea resursei umane – cea mai importantă resursă intelectuală și profesională.” a declarat prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul UMF “Iuliu Hațieganu”.

Universitatea de Științe Agricole Medicina Veterinară:

            ”USAMV Cluj-Napoca se va implica atât din punct de vedere academic, cât și practic, în misiunea C-Edu de a forma studenți capabili să participe activ la dezvoltarea societății din punct de vedere tehnologic, inovativ si cultural. Sperăm, astfel, să consolidăm Clujul ca pol de excelență în cercetare, inovare și dezvoltare. Istoria și tradiția de peste 150 de ani a universității noastre, precum și strategiile educaționale moderne care o ghidează în prezent, reprezintă garanția implicării în atingerea obiectivelor Clusterului de Educație C-Edu” a spus Cornel Cătoi Rectorul USAMV Cluj.

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca:

            ”Viitorul este în ochii celui care privește departe. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se alătură acestei inițiative ca răspuns la misiunea pe care și-o asumă , aceea de a fi un promotor al educației în societate și implicit in comunitatea clujeană. Ca membru în structuri de tip Cluster, credem că acestea reușesc să integreze și să
mobilizeze eforturi susținute care să valorifice capacitatea părților pentru rezultate pe termen lung” a mai declarat Daniela Popescu, preiorector al UTCN Cluj.

Inspectoratul Școlar Județean Cluj:

            ”De ce un Cluster de Educație la Cluj-Napoca? Poate pentru că este un oraș în care municipalitatea acordă o atenție sporită educației, prin toate proiectele și programele pe carele finanțează. Poate pentru că este un oraș exemplu de multiculturalitate, care performează în foarte multe domenii de activitate, care are universități de top, atractive nu numai pentru absolvenții de liceu din țară, cât și pentru mulți tineri din afara țării, care are cel mai performant învățământ preuniversitar din țară. Poate pentru că, aici, toți factorii de decizie au înțeles că, numai împreună, învățământul preuniversitar, public și privat, mediul academic și de business, cu susținerea autorităților, pot contribui la derularea de proiecte comune, benefice pentru tot ceea ce înseamnă mediu educațional, dar și economic, pentru că numai un învățământ conectat la piața muncii, care răspunde nevoilor comunității este un învățământ de calitate.

            De ce în 5 octombrie? Pentru că este cea mai potrivită zi de lansare a primului cluster de educație la nivel național data la care se sărbătorește Ziua Internațională a Educației, o zi în care se cuvine, mai mult ca oricând să medităm asupra importanței educației în formarea copiilor și a tinerilor, dar nu numai, pentru că, este din ce în ce mai evidentă necesitatea formării și dezvoltării personale și profesionale continue.

            Platon afirma că “Educația este cel mai frumos dar pe care-l poate dobândi omul”, iar acest Cluster educațional înființat la Cluj-Napoca ne dorim să ofere comunității clujene motive de satisfacție prin toate activitățile derulate în sprijinul beneficiarilor direcți și indirecți ai educației!” a conchis Marinela Marc, inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Fundația Transylvania College:

            Fundația Transilvania College se alătură inițiativei de înființare a Clusterului de educație. C-EDU, integrând misiunea acestuia în propria sa misiune. Născut în citadela educației, Cluj-Napoca, Clusterul C-EDU va deveni un element de coagulare a tuturor forțelor care fac educația puternică, pregătită pentru a forma tinerii secolului XXI.

            Am plantat astăzi 12 arțari, care vor crește în următorii ani puternici și falnici, exact așa cum ne dorim cu toții să arate educația.  Împreună vom face ca acest vis să devină realitate. Azi, fondatorii, alături de comunitatea de business și societatea civilă clujeană, au semnat un pact prin care spunem un „DA” răspicat educației moderne și susținerii liderilor de mâine. Fiecare tânăr are dreptul să fie un lider care pornește pe drumul vieții cu încredere și curaj datorită educației pe care i-o oferim.

            Educația este conectare și colaborare iar rolul Clusterului C-EDU este acela de a conecta structuri profesionale cu cele educaționale și societatea civilă, având în curând vizibilitatea și impactul pe care îl dorim.

            Prin această asociere, ne dorim  să susținem o nouă generație de tineri angajați să contribuie la susținerea și dezvoltarea societății în care trăim.  Plantarea acestor 12 arțari va deveni simbolul creșterii, al încrederii și al colaborării pentru Educație. Sunt sigură că acesta este doar începutul, iar membrii fondatori își asumă rolul și contribuția la dezvoltarea unei educații moderne, adaptată secolului nostru” a declarat Simona Baciu,

Fondator al Programului Profesori Fericiți pentru România și Transylvania College Foundation.

            Detalii suplimentare privind clusterul de educatie C-Edu:

https://files.primariaclujnapoca.ro/hotarare_consiliu/2020/08/20/642.pdf

            http://www.cjcluj.ro/assets/uploads/hotarari-cjc/160_5_participare%20asocia%C8%9Bie%20Cluster%20de%20educa%C8%9Bie%20Cluj.pdf

            Detalii suplimentare privind eforturile Comisiei Europene privind viitorul educației:

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
,

Leave a Reply